Lumini din trecut

realizator Adrian Neagu
Lumini din trecut este o pastilă care își propune ca, adunând elemente semnificative din trecutul Bisericii Adventiste din România, să creioneze perspective pentru prezent.