Iisus a zis

Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece!
Matei 24:35, Marcu 13:31; Luca 21:33

În perioada 2-11 aprilie 2021, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România susține o serie de prezentări biblice despre zicerile proverbiale ale lui Isus Hristos.