Convorbiri de seara

Emisiunea își propune explorarea, într-un limbaj accesibil, a concepțiilor contemporane despre valori, cu concursul unor specialiști (eticieni, sociologi, psihologi, jurnaliști, istorici etc.). Scopul implicit al acestui demers este stimularea în rândurile publicului a unei gândiri introspective cât mai analitice, necesară pentru o mai bună cunoaștere de sine, în speranța reconsiderării, pe temeiuri creștine, a ierarhiei valorilor care ne modelează viața.